+420 602 366 623 izing@geoing.cz
Vyberte stránku

GEODETICKÉ PRÁCE PLZEŇ

Geoing Plzeň, spol. s r. o.

Kompletní nabídka geodetických prací

A

GEODÉZIE NA STAVBÁCH

 • kompletní geodetické zajištění při realizaci pozemních staveb i inženýrských sítí
 • vytyčení bodů stavby dle projektové dokumentace
 • zřízení výškových bodů v prostoru stavby
 • sedání staveb, jeřábové dráhy, výpočty kubatur
 • a další práce dle požadavků zákazníka
A

MAPOVÁNÍ A DOKUMENTACE

 • podrobné mapy jako podklady pro projekt
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace stávajících staveb (pasport stavby)
 • dokumentace objektů s využitím fotogrammetrie
 • technické mapy měst a obcí
 • základní mapy závodů, účelové mapy, ortofotomapy…
A

KATASTR NEMOVITOSTÍ

 • geometrické plány
 • zřízení věcného břemene
 • vytyčení hranic pozemků
 • zpřesnění hranic
 • pozemkové úpravy
A

GEOINFORMATIKA

 • převody digitálních podkladů
 • geografické informační systémy
 • informační systémy měst a obcí
 • systémy pro sledování vozidel
 • pasporty komunikací a dopravního značení
 • pasporty veřejného osvětlení
 • pasporty zeleně a řada dalších

REFERENCE GEODETICKÝCH PRACÍ

Klatovy – Čisté město – rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě
Blovice – Čistá Berounka – rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě
Domažlice – Čistá Berounka – rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě
Cheb – intenzifikace ČOV – rekonstrukce ČOV
Loosův dům – pasportizace domu Plzeň, Klatovská 110 – včetně doplňků
Litice – obytná zóna – kompletní geodetické práce
Lhota u Dobřan – obytná zóna – kompletní geodetické práce
Malá vodní elektrárna – Doudlevce – kompletní geodetické práce

Našimi dalšími významnými partneři jsou SMP CZ, a.s., Metrostav a.s., STAVMONTA spol. s r.o., SUPTel a.s., NET4GAS, s.r.o. a mnoho dalších.

Geografické informační systémy ve více než 80 obcí a měst.